Světové pyramidy – jsou něčeho důkazem? (1. část)

Francie – Paříž (Louvre – skleněná pyramida)

Říká se jim různě – pyramidy, stupňovité pyramidy, zikkuraty a tak dále … společné mají ale jedno – nezaměnitelný a nepřehlédnutelný tvar jehlanu až kužele (pravděpodobný tvar tzv. „Babylonské věže“, což měl být obrovský zikkurat, nebo se tak tomu dnes alespoň předpokládá – pozn. autora), kde je navíc stavba samotná umístěna vždy tak, že je viditelná na velkou vzdálenost a je dominantní celé okolní krajině. Účel, resp. funkce, těchto staveb je také velmi podobná. Stejně jako už zmíněný architektonický styl, je podle všeho téměř totožné, ne-li úplně stejné, i to, jakým způsobem byly tyto stavby stavěny. Působí to, jako když dnes vidíte například budování výškových mrakodrapů všude po světě, kde se využívá také v podstatě totožných stavitelských postupů. Ano, ale to popisujeme konec 20. a současné 21. století. Jenže všechny tyto pyramidy byly stavěny ještě před více než 2 000 lety (nepočítám pouhé napodobeniny pyramid, např. známou skleněnou pyramidu v Paříži, či podobný architektonický skvost v Kazachstánu atd.), kdy nějaká informace znalostí mezi kontinenty, natož třeba „inženýrská výpomoc“ vůbec neměla existovat. Leda v rámci jednoho území, jakým byla tehdy Egyptská říše. V pořádku, ono je to vlastně takto i docela logické (architekti pyramid tak zachovali tajemství výstavby jen pro svůj lid atd.), problém ale nastává, když spatříte nějakou mapu výskytu pyramid – jsou totiž stavěny po celém světě (nalezeny nebyly snad (! – tady se přiznávám, že tímto faktem si nejsem úplně jistý) jen v Austrálii a Antarktidě, kde ale prý jejich výskyt není vyloučen)! Tak, dámy a pánové, jak to teď vysvětlíte, když víte, že tehdy neměli mít přístup k zaoceánským plavbám? Že by jen zase další náhoda? Pokud si to myslíte, shrnuto, podporujete tím vlastně názory vědecké obce (všechny jejich závěry se dají opravdu shrnout pod společnou hlavičku – náhoda). Anebo že to nemohla vůbec být nějaká náhoda a že musel existovat nějaký stejný podnět u všech kultur ze všech koutů světa, který je přinutil postavit tyto stavby vlastně stejným způsobem a často i ve stejných tvarech, rozpoložení či dokonce velikostech? Myslíte si právě toto? Pokud ano, můžete se klidně počítat mezi lidi, kteří kdysi do vědecké obce patřili, ale když přišli s tímto návrhem a teoriemi, byli z ní vyloučeni a dnes se jim mnozí vědci, často i ti renomovaní, kde byste si řekli, že alespoň oni mají díky své inteligenci určité pochopení pro něčí svobodný názor, vysmívají (a možná by jim nejraději někteří z nich vzali i ty jejich poctivě získané tituly – pozn. autora). Ale tuto debatu opusťme, zbytečně jen zabírá čas a prostor. Raději zkusme obrátit téma poněkud jiným směrem a na otázku, jak je možný výskyt pyramid snad ve všech koutech světa, hledat odpověď až někdy jindy. Raději přejděme „jen“ ke zmapování poloh různých pyramid světa. Tady podotýkám, že pyramid je na světě nalezeno (a stále se nalézají nové, dokonce dnes díky moderní technologii se nalézají pyramidy, které již byly zničeny někdy v průběhu času, minimálně jedna taková se má nacházet v zastavěné části Káhiry jen kousek od známých pyramid z Gízy a má mít dokonce podobně velké rozměry – pozn. autora) mnoho a všechny zde uvedeny nebudou, ale pokusím se ukázat na ty, které jsou něčím zajímavé. A pro zájemce, které zajímá například Atlantida a jiné zaniklé kontinenty na závěr dodám pár nápadů a teorií, ve kterých je výskyt pyramid (a také jejich „vynález“) s těmito bájnými místy spojen. Vezměme to ale pěkně popořadě a pro lepší geografický i kartografický přehled po kontinentech. A start našeho pátrání po pyramidách nemůžeme začít nikde jinde, než v samotném „hnízdě“ těchto staveb, tedy v Egyptě.

Nasedněte proto prosím na křídla sakkárského ptáčka (dovolil jsem si jej použít pro toto dobrodružství, tak snad mi to nebude mít za zlé), dobrodružství totiž právě začíná. Co nejpohodlněji vám doporučuje naše letecká společnost usadit se, jelikož při této cestě zjistíte, že vše logické, čemu jste se ve školách učili, přestane mít s logikou cokoliv společného a místo množství odpovědí vám naopak přibude nepřeberné množství otázek, kde dominantní bude hlavně jedna – „Jak je to možné?“ Připoutejte se prosím, právě odlétáme. Přeji příjemný let.

P.S.: Případné občerstvení si během letu musíte zajistit sami, jelikož naše společnost je ráda, že vůbec může na tomto světě existovat J … ehm, dost už bylo srandiček, je na čase přejít k tématu. Za případné chyby v přepisu či překladu jmen, hlavně egyptských faraonů, se omlouvám.

AFRIKA:

Egypt

Gíza – nejznámější pyramidy světa, článek o nich napsán zde. Snad jen pro doplnění, další tři malé pyramidy nacházející se vedle té Menkauerovy, se nazývají „pyramidy královen“. Z názvu je tak patrné, k čemu měli sloužit.

Egypt – Gíza

Egypt – Gíza

Sakkára – pyramidy, které jsou nejstarší ze všech? Vypadá to tak, protože právě zde se podle odborného datování nacházejí ty nejstarší pyramidy v Egyptě, ne-li na světě. A dokonce mají být pozůstatkem již od 1. dynastie vládců Egypta (není to potvrzeno, ovšem je pro to velký předpoklad). Nachází se zde i stupňovitá Džoserova pyramida, která je hned po pyramidách v Gíze (a samozřejmě těch mexických) turisticky nejnavštěvovanější. Je to ovšem dáno i místem, jelikož Sakkára je poměrně velký komplex různých chrámů, hrobek, pyramid atd., který má stále co nabízet, co se týče archeologických vykopávek (jako třeba již v několik článcích zmíněný „sakkárský ptáček“). Nalezne se právě tady nějaká informace o tom, zda jsou pyramidy „vynálezem“ starověkých Egypťanů, či je to někdo naučil? A ukáže pak taková informace i na „skutečného vynálezce?“

Egypt – Sakkára

Egypt – Sakkára

Abú Rawáš – V této lokalitě severně od Gízy se nachází další obrovská pyramida – Džedefreova pyramida. Bohužel je už téměř zničena (s větší části rabováním) a její původní podoba tak není známá. Odhaduje se ovšem, že byla nejspíše stejně monumentální jako pyramidy v Gíze, hlavně ta Chufuova. A proč? Protože pyramida z Abú Rawáš patří totiž synovi faraona Chufua. Byla tak její podoba, a nejspíše i vše ostatní, převzato i pro její stavbu? Vypadá to, že ano. Navíc se toto místo nachází na nejvyšším bodě v širokém okolí, což dané místo ještě více zviditelňuje. Předpokládá se, že Džedefreova pyramida je bájnou ztracenou pyramidou (dokument na toto téma můžete shlédnout zde).

Egypt – Abú Rawáš

Egypt – Abú Rawáš

Zawyet el’Aryan – Zde se nacházejí pyramidy, které podle všech odhadů rovněž spadají mezi nejstarší egyptské dynastie. Jestli už od té první, stejně jako v Sakkáře, není jisté, ovšem 3. dynastie zde nejspíše určitě stavěla. Problém je, že tyto pyramidy jsou evidentně nedostavěné, tedy nedokončené. Proč? Neví se. Nachází se zde Nebkaova pyramida či Chabaova pyramida (známý rovněž jako Hudžefa).

Egypt – Zawyet el’Aryan (Pyramida faraona Chaba)

Egypt – Zawyet el’Aryan

Abúsír – Celkem čtrnáct pyramid. Postaveny 5. dynastií. Třináct z nich je postaveno jako stupňovité pyramidy, jedna ovšem ne. Jedná se o pyramidu faraona Neferirkare Kakai, u které se ale předpokládá, že byla původně rovněž stupňovitá (měla dosahovat výšky 70 metrů), ale později byla upravena do současné podoby. Jestli to je pravda, se neví. Nic to ovšem nemění na tom, že Abúsír je jednou z egyptských lokalit, které je více známo ve světě. Dalšími pyramidami jsou zde například Niuserreho pyramida, Sahureho pyramida či nedokončená Neferefreho pyramida.

Egypt – Abúsír (Pyramida faraona Neferirkare)

Egypt – Abúsír (Pyramida faraona Neferefre)

Dášúr – Lokalita známá hlavně díky pyramidě, která se vzhledově od těch ostatních zajímavě liší. Je totiž jakoby jakoby ohnutá. I díky tomuto faktu získala přezdívku „lomená pyramida“, a v podstatě se jedná i o její oficiální název. Tím opravdovým názvem je ale Snofreho pyramida, který ji nechal postavit. Říká se o ní, že právě ona je tou první pyramidou s „hladkým povrchem“, tedy takové, jaké poté byli stavěny např. v Gíze. A také tato pyramida měla být původně stupňovitá, ovšem hned po dokončení upravena do „klasické pyramidové podoby“. Je tak její tvar důsledkem jakéhosi prvního pokusu o podobný architektonický pyramidální styl? Kdo ví, potvrdit se to o ní zatím nedokázalo. Co je ovšem jisté, je pravda o jiné pyramidě. Červená pyramida, nacházející se pár kilometrů od Lomené pyramidy, je totiž skutečně potvrzenou první „hladkou“ pyramidou postavenou na světě, a měla být postavena ještě během vlády faraona Snofreva. Zajímavostí je, že se jedná o třetí největší pyramidu v Egyptě (větší už jsou jen Chufuova a Chafreho pyramida v Gíze). Další známou pyramidou v Dášúru je tzv. Černá pyramida, postavená pro faraona Amenemheta III., kterou obklopuje hned několik dalších malých, bohužel již poničených, pyramid. Je ale pravdou, že v této pyramidě jeho tělo nebylo nikdy uloženo. K tomu podle všeho mělo dojít v nedaleké lokalitě, známé pod jménem Hawara.

Egypt – Dášúr (Černá pyramida)

Egypt – Dášúr (Lomená pyramida faraona Snofreva)

Egypt – Dášúr (Červená pyramida)

Mazgúna – lokalita nedaleko Dášúru, kde se nacházejí dvě pyramidy. Ani jedna není dokončena. Byly postaveny během stejné vládnoucí dynastie, která stavěla pyramidy v Dášúru. Tedy 12. dynastie. Je ale nutno podotknout, že zatímco jedna pyramida je potvrzena i archeology, o existenci té druhé se vedou spory.

Egypt – Mazgúna

Egypt – Mazgúna

Lišt – Dvě větší a deset malých pyramid. K tomu navíc se jedná o lokalitu, kde se předpokládá existence starověkého města Itjtawy, které bylo hlavním městem vládnoucí 12. dynastie. Za zmínku stojí určitě pyramida Amenemheta I. a pyramida Senusreta I., jeho syna.

Egypt – Lišt (Pyramida faraona Amenemhet I.)

Egypt – Lišt (Pyramida faraona Senusret)

Médúm – Další poněkud vzhledově odlišná pyramida. I tato, která byla postavena za vlády faraona Sneferu (podle různých teorií má tato pyramida patřit jeho otci, faraonu jménem Huni, ovšem potvrzeno to není), byla původně stupňovitá, ovšem později byla přestavěna do „hladší podoby“. Tato pyramida se rovněž dává do souvislosti s první možnou „hladkou“ pyramidou na světě. Je ovšem pravda, že tato pyramida nemá klasický jehlanovitý tvar i po své přestavbě, ale stále je svým způsobem stupňovitá. Bohužel všechny její „stupně“ se nezachovali. Tato pyramida byla totiž často terčem vojsk či jiných přírodních pohrom. Existuje ale jeden arabský popis zhruba z přelomu starověku a středověku, který říká, že tato pyramida měla 7 stupňů. Vzhledem k tomu, že do dnešní doby se zachovali jen tři, resp. čtyři, a i přesto je tato pyramidy poměrně vysoká, jak vysoká mohla být, když ještě stála celá? A mohla být třeba svým vzhledem inspirací pro bájnou „babylonskou věž“, která měla podle všeho vypadat velice podobně? Anebo snad dokonce je to naopak, že tvar babylonské věže byl předlohou pro tvar této pyramidy? Co na to říct, snad jen, že nic není nemožné.

Egypt – Médúm

Egypt – Médúm

Hawara – Právě zde se nachází další „Černá pyramida“, která podle všeho byla skutečným posledním místem odpočinku faraona Amenhetepa III. Měla tak být postavena ve stejné době, kdy byly stavěny pyramidy v Dášúru, tedy během vlády 12. dynastie.

Egypt – Hawara

Egypt – Hawara

el-Lahun – Nachází se zde pyramida Senusreta II., a čím je zvláštní? Že stavitelé této pyramidy využili původní vápencový vrcholek jakožto jádro celé stavby a teprve k němu, resp. okolo něj, postavili zbytek pyramidy. Tato pyramida je také nejjižněji postavenou pyramidou v Egyptě (pokud se samozřejmě neobjeví jiné, vyloučit se to totiž nedá).

Egypt – el-Lahun

Egypt – el-Lahun

el-Kurru – Nachází se zde pyramida faraona Piye, který byl prvním faraonem z 25. dynastie. Právě on je podle všeho vůbec prvním faraonem, který kdy byl pohřben přímo uvnitř pyramidy (u těch ostatních se to jen předpokládá, jelikož se často nenašla mumifikovaná těla, a to ani ve známých pyramidách z Gízy – pozn. autora).

Egypt – el-Kurru

Egypt – el-Kurru

Súdán (Núbie)

Nuri – Několik pyramid, které nechal vystavět faraon Taharqa. Nejspíše se jedná o jedny z posledních egyptských pyramid (možná i na světě), které byly postaveny (během 6. stol. př. n. l.). Zajímavý je také jejich tvar, jelikož jsou více strmější než ostatní pyramidy. Tato „zvláštnost“ je pak typická pro všechny pyramidy nacházející se v dnešním Súdánu.

Súdán – Nuri

Súdán – Nuri

Meroe – Pyramidy, chrámy, sochy a mnoho jiného. Také bývalé hlavní město království Kúš (zhruba 8. stol. př. n. l. – 4. stol. n. l.). Dá se říct, že tyto pyramidy jsou nejspíše (není to jisté, jelikož i dnes se stále nacházejí nové pyramidy), jedny z nejmladších na světě, ale určitě jedny z nejmladších egyptských. Toto území bylo ze začátku totiž pod vlivem egyptské říše, také se mu někdy přezdívalo Egyptský Súdán. Od roku 2011 je tento areál také na seznamu světového dědictví UNESCO.

Súdán – Meroe

Súdán – Meroe

Gebel Barkal – V podstatě totožné místo se vším všudy, jako je v Meroe, jediným rozdílem mezi těmito místy je to, že Gebel Barkal bylo místo až následujícícho, tedy druhého království Kúš (celkově pak Kúš asi 900 př. n. l. až 350 n. l.). I zde se nachází hned několik pyramid, které jsou poměrně dobře zachovalé. Někdy můžete také narazit na název Jebel Barkal či Napata nebo Karima. Vše se ale týká tohoto jednoho místa.

Súdán – Gebel Barkal

Súdán – Gebel Barkal

Libye

Podle prvních a vesměs neoficiálních průzkumů v poslední době (nesmíme zapomínat, že v podstatě do poloviny roku 2011 se zde nedalo či nemohlo lybijské území pořádně zkoumat) se i v této části afrického kontinentu nacházejí starověké památky jako chrámy, svatyně a podobně. Vyloučeny nejsou také pyramidy, ovšem nejspíše se bude jednat již o poničené stavby. Zatím se ale jen jejich výskyt na území Libye předpokládá.

Mauricius

Plaine Magnien – objeveno hned 7 stupňovitých pyramid, kde u jedné je zjištěno, že je v podstatě totožná s pyramidou nacházející se na ostrově Tenerife. Jak je to možné, když se jedná o velmi vzdálený ostrov? Byly objeveny teprve nedávno (první zmínky okolo roku 2009, např. Semir Osmanagič), a je jisté, že byly postaveny velmi dávno, čili evropští kolonizátoři je zde vystavět nemohli. To je ovšem zatím jediné, co se o nich ví. Nezná se tak jejich stáří a vlastně ani kdo je postavil, protože s tímto ostrovem podle všeho nebyly v kontaktu žádné starověké civilizace (pokud ano, nejsou o tom zprávy). Mohlo by se tak jednat o zcela jinou civilizaci, ještě navíc ostrovní, která by rovněž znala tajemství pyramid? Pokud ano, otázka je stejná jako v ostatních případech? Odkud se bere ta podoba a stejné znalosti?

Mauricius – Plaine Magnien

Mauricius – Plaine Magnien

Nigérie

Nsude – Tyto pyramidy byly vystavěny kulturou Igbo (celkově deset pyramid) a jsou charakteristické tím, že jsou tvořeny pěti stupni a celkově připomínají tvar kužele, ne jehlanu. Na samotném vrcholu pak byla umístěna hůl symbolizující obydlí boha Ata (či také Uto), který podle jejich zvyků měl právě na vrcholku pyramid sídlit a přebývat. O těchto pyramidách se toho příliš neví, ale je jisté, že jsou velmi staré. Dokonce mají pocházet zhruba ze stejného období jako pyramidy z egyptské Sakkáry, a prý (na toto nepatrné, ale podstatné slůvko upozorňuji!!!) je dost pravděpodobné, že jsou dokonce ještě starší než nejstarší egyptská pyramida a samotná Džoserova stupňovitá pyramida měla vzniknout právě podle těchto nigerijských předloh! No, jestli to tak je, nebo ne, to si netroufám říct. Pokud ale chcete slyšet opravdu můj názor, tak si spíše myslím, že tyto nigerijské pyramidy vznikly naopak podle předloh egyptských pyramid ze Sakkáry a že je dost možné, že kultura Igbo ze západního cípu afrického kontinentu a egyptská kultura z východního cípu Afriky byli v kontaktu a došlo tak i k výměně těchto stavitelských znalostí, ale jak říkám, je to jen můj názor, ničím nepodložený… Zajímavostí je určitě také to, že všechny měli stejné rozměry a byly vytvořeny ze stejného materiálu – z hlíny. To má ale bohužel i negativní dopad z časového a přírodního pohledu (díky klimatickým jevům – pozn. autora). Prostě dnes již nemají stejné rozměry a postupně se rozpadají. Naštěstí se již po několik generací nachází lidé, kteří tyto pyramidy obnovují, opravují a pečují o ně… mimochodem, byť to tak úplně nesouvisí s tímto tématem, ne nadarmo se dnes začíná ujímat pro Nigérii přezdívka „novodobý Babylon“. Jo a málem bych zapomněl, vesnice Nsude se nachází zhruba 13 km jihozápadním směrem od města Enugu, které má i letiště, tudíž pokud se chcete podívat na tyto pyramidy, je to asi ta nejlepší a nejbližší volba.

Nigérie – Nsude

Nigérie – Nsude (fotografie z roku 1935)

Mali

Gao – Hrobka Askia, Velkého vládce Mali – možná poměrně známá stavba ve světě, byť spíše jen z obrázků, než dle názvu. Tato hrobka je vystavěna ve stylu „pyramidy“ a je ozdobena množstvím dřevěných kůlů, které slouží hlavně k účelu toho, aby drželi celou hliněnou stavbu pohromadě. Kůly zde totiž slouží jako jakési „uzávěrky“, které se buďto uzavřou (kůl se zastrčí do díry ve zdi), nebo vyndají (kůl se vysune ven). To poté reguluje teplotu nejen uvnitř budovy, ale hlavně celých zdí a tím i hliněná stavba vydrží déle pohromadě. Samozřejmě, že opravy se musí dělat také, ale přeci jen to je posun k dobru oproti situaci s pyramidami v Nigérii, viz příspěvek výše.

Mali – Gao (Askiova hrobka)

Kanárské ostrovy – Tenerife (Španělsko)

Güímar – V podstatě nedávno objevené pyramidy, které ale místo odpovědí budí jen samé otázky. A hlavně tu největší. Ne ani tak to, kdo ji postavil, jako spíš fakt, že se vůbec nepodobá těm egyptským ani jiným africkým či možným evropským, ale naopak těm mexickým a peruánským. Tedy pyramidám na úplně jiném kontinentu, na kontinentu, který neměl mít vůbec žádné kontakty s jiným okolním světem. A najednou je tady ostrov Tenerife, Černá pyramida u města Güímar a nikdo neví, jak si to mají vysvětlit. Anebo, doufám, že ale ne, chtějí přijít s takovou teorií, která by neporušila ono „žádný kontakt ve starověku mezi Evropou, Afrikou na jedné straně a Amerikou na straně druhé“? Ta by pak zněla jak… že se někdo rozhodl zcela náhodou na Kanárských ostrovech postavit stupňovitou pyramidu a na druhé straně světa se to samé rozhodli udělat další lidé a naprosto a zcela náhodně v úplně stejném stylu? Ehm… to nebudu ani komentovat.

Kanárské ostrovy/Tenerife – Güímar

Kanárské ostrovy/Tenerife – Güímar

EVROPA:

Bosna a Hercegovina

Visoko – Jsou zde pyramidy, nebo zde nejsou pyramidy? Podle objevitele tohoto zajímavého „místa“ dr. Semira Osmanagiče určitě, podle dr. Zahího Hawásse ani náhodou. Pravdou je, že hlavně kopec Visočica je tvořen ze tří stran dokonalými „pyramidálními hranami“ a celkově pak připomíná opravdu velkou pyramidu. Probíhají zde v současnosti archeologické výzkumy a vykopávky a nacházejí se zde zajímavé věci, včetně již potvrzených starých (možná až pravěkých) sídlišť a chrámů a také systémy tunelů (zatím objeveny dva a podle všeho spojují tyto podzemní cesty všechny pyramidy). Zda je ale tvar této hory (a ostatních) přirozený, nebo se opravdu jedná o pyramidu vytvořenou lidskou rukou (nebo něčí jinou či jinak), se zatím nepotvrdilo. Ale abych řekl za sebe, tak fotografie zdejších kopců, má se zde nacházet hned pět pyramid, pojmenované jako pyramida Slunce, pyramida Měsíce, pyramida Draka, pyramida Lásky a pyramida Země, opravdu velmi připomínají pyramidy. Pokud by se potvrdilo, že jde opravdu o pyramidy, je zde ještě jeden problém. Znamenalo by to totiž, že jsou mnohem starší než ty egyptské, mexické a jiné. Je možná právě toto důvodem, proč se všichni snaží upozorňovat na to, že o pyramidy se v žádném případě nejedná? A možná ještě jedna zajímavost – stejně jako je tomu u pyramid v Gíze, v Teotihuacánu nebo v Palenque, i zde jsou rozestaveny tak, že odpovídají postavení hvězd v Orionově pásu. No, nechme se překvapit, co přinesou archeologické výzkumy prováděné od roku 2006 až dodnes…

Bosna a Hercegovina (Visoko)

Bosna a Hercegovina (Visoko)

Itálie

Montevecchia – U této malé vesničky (asi 40 km severovýchodně od Milána) jsou roku 2003 nalezeny tři vrcholy, které velmi připomínají tvar pyramid. Zda se o ně jedná, nebo ne, se nezjistilo. Jisté je, že povrch těchto vrcholů je člověkem upraven pro zemědělské účely, což nejspíše také může sehrát určitý optický klam. Ovšem vzhledem k tomu, že pyramidovitý tvar je v přírodě, pokud už se vyskytne, velmi vzácný, je dobré mít i tuto lokalitu na jakémsi širším seznamu kandidátů. Ovšem zde se nejspíše opravdu jedná jen o jeden z mála vrcholů světa, který se časem (a v tomto případě také lidskou rukou) vytvaroval do onoho tvaru. Ale nikdy neříkejte nikdy, třeba je to nakonec vše jinak.

Itálie – Montevecchia

Řím – nachází se zde tzv. „Cestiova pyramida“, která slouží jako náhrobek pro lidového tribuna Gaia Cestia Epula a byla zbudována zhruba 10 až 20 let př. n. l. Je z betonu a pokrytá mramorovými deskami. Že se autor této pyramidy nechal inspirovat pyramidami podél Nilu, asi není třeba nijak zdůrazňovat, zajímavostí tak snad je jen to, že se vzhledově podobá pyramidám núbijským (tedy těm, které se nacházejí v dnešním Súdánu).

Itálie – Řím (Cestiova pyramida)

Itálie – Řím (Cestiova pyramida)

Pontassieve – vesnička nedaleko Florencie (asi 14 km na jih), kde se také vyskytují tři vrcholy nápadně připomínající pyramidy. V tomto případě mnohem zajímavější, jelikož na tomto území se nacházejí archeologická stanoviště a je potvrzeno, že zde existovala nějaká kultura již někdy kolem 25 000 př. n. l., a to je k zamyšlení. Zda se ovšem jedná skutečně o pyramidy či ne, to se nepotvrdilo. Zajímavostí pak ale je, že pokud se jedná o pyramidy, jsou zde totožné prvky jako u jiných. Orientace „hran“ ze severovýchodu k jihozápadu a rozestavení pyramid přesně dle rozestavení hvězd Orionova pásu. Že by se tady příroda trefila i do tohoto rozestavení?

Další italské pyramidy/hory, se nacházejí např. v Sant’Agata dei Goti (severovýchodně od Neapole, nacházejí se zde i tzv. kamenné koule, podzemní tunely apod.), další v Piediluco (jižně od Terni), a velice zvláštní nález se nachází na ostrově Sicílie hned pod Etnou v okolí Pietraperzia a nedaleké Cerumbelle, kde se nacházejí již určitě pyramidy a zvláštní na nich je hlavně jedna věc. Neuvěřitelně se totiž podobají pyramidám na Tenerife a nejspíše jsou z období 5 000 př. n. l. A víte, kdo je zde objevil? Thor Heyerdahl (1914-2002), zastánce teorie o tom, že i staré civilizace se bez problémů mohli přeplavovat mezi kontinenty. Tato teorie dodnes nenechává mnohé vědce spát, byť je i díky Heyerdahlovi v podstatě potvrzena (slovní spojení „v podstatě“ je použito schválně, jelikož stále mnoho vědců tuto teorii nechce přijmout jako pravdivou – pozn. autora). Další pyramida se poté nachází také na ostrově Sardínie na hoře Monte d’Accodi (asi 10 km od Sassari). V tomto případě se vlastně ani nejedná o pyramidu, ale o zikkurat, který pochází z doby okolo 2 800 př. n. l. a tím pádem se nepodobá klasickým egyptským, ani ostatním jiným pyramidám, ale naopak zikkuratům stavěným na území středí Asie a Arabském poloostrově. Otázka je tedy jasná, kde se tady tento zikkurat vzal, když v okolí se nacházejí jen klasické a stupňovité pyramidy?

Itálie – Sant’Agata dei Goti

Itálie – Piediluco

Itálie – Sicílie

Itálie – Sardínie

Pro doplnění ještě skalní útvar, který byl lidskou rukou otesán do pyramidovitého tvaru u hory Mt. San Martino (nedaleko Piacenza, asi 60 km jižně od Milána). Že se nejedná o postavenou pyramidu, ale jen její vytesaný tvar do skály, je jisté. Problém je ale jiný – tento útvar pochází minimálně (!!!) z období 13 500 př. n. l. (zjištěno díky postavení souhvězdí Labutě v tehdejší době, jelikož je na této „pyramidě“ zobrazeno a právě tehdy byla v požadovaném rozpoložení). A vzhledem k tomu, že všechny ostatní pyramidy jsou oficiálně staré zhruba 5 000 let (neoficiálně pak 12 000 let), jak je možné, že tato „pyramida“ je stará více než 15 000 let? Kdo jim poradil vytesat tento složitý tvar do skály? A vysvětlení, že díky úhlu hran mohli sledovat pohyb hvězd je poněkud zcestné, jelikož to se dá pozorovat i mnohem jednodušším způsobem a hlavně v okolí je spousta kopců a vyvýšenin, z kterých by bylo vhodné pozorovat hvězdy mnohem více, a ne z úpatí hory, kde se tato „pyramida“ nachází. A ještě jedna věc. Takovýchto uměle vytesaných a starých pyramid se nachází v Itálii hned několik, např. ve Foppe di Nadro. Co jsou zač, resp., kdo a z jakého důvodu je vytesával do skal?

Itálie – Mt. San Martino

Itálie – Foppe di Nadro

Francie

Falicon – tato pyramida je malá a nachází se nedaleko Nice. Dodnes se vedou spory, zda jde o skutečnou pyramidu (a tím jednu z nejstarších v Evropě), nebo zda jde jen o nějakou stavbu, která měla chránit prostory (dutiny, tunely atd.) pod povrchem. Odpověď se zatím hledá, naštěstí ale se pyramida nachází na území chráněné oblasti La Valliéra, tudíž (snad) zůstane zachována i nadále. Zajímavostí ovšem je, že o této pyramidě se ví již od roku 1803, přesto se dodnes neví, co je vlastně zač.

Francie – Falicon

Francie – Falicon

Řecko

Kefalari – asi 3 km odsud na vrcholku hory stojí zřícená stavba, která kdysi skutečně byla pyramidou. Ve světě je známá jako „Hellenikon“ a je jednou ze skutečně potvrzených evropských pyramid. Ostatně, Řecko (hlavně Peloponéský poloostrov) má pyramid hned několik. Evidováno je jich 16, z toho hned 9 je potvrzených jako skutečné pyramidy. Problém je, že se neví, k čemu zde sloužily (často proto uslyšíte, že se nejspíše jednalo o astronomické laboratoře. Jisté je (raději jsem měl použít „vše k tomu vede“), že pochází z doby okolo 500 nebo 400 př. n. l. Tím výčet znalostí v podstatě končí. Co jsou tedy tyto řecké, resp. peloponéské pyramidy, vlastně zač?

Řecko – Kefalari (Hellenikon)

Řecko – Kefalari (Hellenikon)

Ligourion – nedaleko této obce na vrcholku hory Mt. Arachnaeum (v blízkosti se nachází starověké místo známé jako Epidaurus) stála také malá pyramida, ovšem neměla už tolik štěstí jako ostatní, aby se dochovala do dnešní doby. Kameny, které ji tvořily, byly rozebrány pro stavební práce a dnes už z ní v podstatě nic nezbylo.

Řecko – Ligourion (stará fotografie)

Další pyramidy v Řecku se, jak už bylo zmíněno, nacházejí hlavně na Peloponéském poloostrově, až na dvě výjimky. A to u Voiotia (nejisté, zda jde o přírodní útvar, či lidský) a na Krétě (Chania).

Řecko – Voiotia

Evropa obecně – v Evropě je krom zmíněných lokalit ještě dalších několik „podezřelých“. Nachází se na území Francie, Německa, Velké Británie (zde je měli stavět staří Germáni, otázkou ovšem je, zda se ještě jedná o pyramidy jako takové, nebo o nějaké jim podobné mohyly, proto jsem u Francie uvedl jen „jistou pyramidu“ – pozn. autora), další možné pyramidy se pak uvádějí na území Slovinska, Chorvatska, Srbska, Rumunska, Ukrajiny, Rakouska (nedaleko hranic s Českou republikou, pár kilometrů jižně od Gmündu, hledejte přesněji v lese mezi obcemi Gross Gerungs a Castle Rosenau, zhruba 9 km západně od Zwettl-Niederösterreich), České republiky (okolí Prahy (např. Rudná-Dušníky) a hlavně jižní Morava), Španělska a Ruska (brána celá oblast Sibiře, tedy i asijská část) a také Turecka, kde (byť již v asijské části) je známá hora Nemrut Dag, kde její vrchol je skutečně upraven lidskou rukou do pyramidovitého tvaru. Vyloučeny ovšem nejsou ani další místa.

Pro zájemce o možné české pyramidy zde nabízím odkaz, který se objevil v komentářích ke článku: Pyramidy ČR a mapa jejich rozložení

Rakousko – keltská pyramida (nedaleko Gmündu)

Turecko – Nemrut Dag

Rusko – Nachodka (u Vladivostoku)

Tak, v tomto místě přeruším tento článek a další pyramidy zveřejním v druhé části. Tam se objeví pyramidy z Asie (hlavně Japonsko, Čína a Korea), Austrálie a Oceánie (např. Tahiti), no a hlavně Amerika (Mexiko, Guatemala, Peru atd.). Myslím si, že to tak bude i o něco lepší. Zároveň tak budu mít prostor i pro třetí část, ve které se můžu věnovat „bájným pyramidám“ na Atlantidě, z Hyperborey, Lemurie a Mu a také podivným tvarům připomínajícím pyramidy na Měsíci, ale hlavně na Marsu.

Takže, je se (snad) na co těšit a naše dobrodružná letecká cesta světem po menší přestávce bude zase pokračovat dál další částí.

P. S.: Nakonec, během psaní druhé části, jsem se rozhodl (asi po měsíci od uvedení této první části), že druhá část bude věnována jen Asii a Oceánii, třetí část celému americkému kontinentu a až ve čtvrté části se budu věnovat možným pyramidám a jejich původu z Atlantidy apod. Děkuji za pochopení.

Důležité odkazy:

Světové pyramidy – jsou něčeho důkazem? (2. část)

Světové pyramidy – jsou něčeho důkazem? (3. část)

Světové pyramidy – jsou něčeho důkazem? (4. část)

***

Zdroje: vlastní myšlenky, časopis Enigma, piramidasunca.ba, http://www.world-pyramids.com, http://www.european-pyramids.eu, http://www.dovolenavegypte.cz, http://www.siamtravel.cz, worldislandparadise.com, http://www.touregypt.net, leo28784.wordpress.com, http://www.thelivingmoon.com, http://www.nature-passions.com, http://www.novakoviny.eu, masonandcasey.blogspot.com, liborcermak.blog.idnes.cz, europeanne.wordpress.com, http://www.world66.com, piramidasunca.ba, arxxiduc.wordpress.com, http://www.exotictenerife.com, whc.unesco.org, http://www.flickriver.com, egittologia.wordpress.com, http://www.trekearth.com, http://www.sudanforum.net, http://www.pbase.com, http://www.flickr.com, http://www.ask-aladdin.com, http://www.starovekyegypt.net, http://www.world-mysteries.com, http://www.answersingenesis.org, ookaboo.com, http://www.history.com, egyptsites.wordpress.com, egyptphoto.ncf.ca, en.wikipedia.org, gazta.info, 1001archives.blogspot.com, nairaland.com, http://www.egyptsearch.com, http://www.pyramidycr.cz 

13 responses to “Světové pyramidy – jsou něčeho důkazem? (1. část)

 1. Škoda že nedostaly trochu prostory ty české, ale je mi jasné, že se k tomu asi špatně shání fotografie. Ale já jsem ze Zlína a na ty moravské bych se ráda podívala. Jinak mě mrzí, že jsem byla na Sardinii, poblíž Sassari a o tamní pyramidě jsem se nedočetla v žádném průvodci, tak je mi líto., že jsem ji neviděla… :(

  • Je to bohužel přesně tak, jak uvádíte. Snažil jsem se publikování tohoto článku co nejvíce odkládat do doby, než seženu alespoň jednu fotografii nějaké té české. Bohužel jsem na žádnou nenarazil a tak jsem ponechal jen holý text, ať se o nich alespoň ví. Nemusítre se ale bát, pátrání po fotografiích nevzdám a vzhledem k tomu, že sám pocházím ze Slezska, tak mám pocit, že snad během léta bych (pokud neseženu dostatek zdrojů odjinud) sám zkusil nafotit a najít ony možné pyramidy. Toto rozhodnutí ale zatím není definitivní, spíše jen takové přání do budoucna, nutnější jsou studentské záležitosti… ale snad vás potěším, jelikož na pár fotografií jsem narazil v časopise Enigma (číslo 1/2012 – mimochodem, pokud neznáte, vřele doporučuji) a byť se mě to poněkud příčí okopírovat a zveřejnit zde jejich obrázky, nejspíše to nakonec udělám.
   Celkově se o jakýchkoli evropských pyramidách veřejně (natož pak v cestovních ruchu) nemluví. Zde mají jasnou přednost egyptské a mexické, eventuálně ty z Jižní Ameriky. Proto se nedivte, že jste se o nich v žádném průvodci či jiných prospektech nedozvěděla. Chápu, že to potom člověka mrzí, když zjistí, že byl jen kousek od velmi zajímavého místa a přesto na něm ani nebyl (sám raději ani nechci vědět, kolik takových míst jsem propásl). Na druhou stranu, o to víc to pak člověka nabádá do příště pokusit se najít více informací o dané lokalitě, než jak se píše v oficiálních průvodcích. Pravda, existují určitě knihy o daných lokalitách, kde jsou tyto stavby zmíněny, ale hledat je poněkud časově obtížné. Naštěstí ale dnes existuje i internet, kde se takové věci také dají najít. Je, a to nepopírám, velká škoda, že místní (ať už na Sardínii nebo jinde) tyto skvosty často přehlíží, jelikož by jim to určitě přitáhlo další turisty a s tím by rostl i zájem o dané lokality.
   A ještě jedna věc. Teď víte, že tam něco takového je, a až se tam podíváte znovu, budete už vědět, kam si můžete zajít .. takže z toho nesmutněte a nic si z toho nedělejte, ono se vlastně zase tak moc nestalo ;)

 2. zdravím
  dobré že jsi vzpoměl ty staré civilizace jako atlantida ale i ty další :)
  těším se jak na druhou tak i třetí část

  • Páni, děkuji mnohokrát … a zároveň si tady musím přiznat svou ostudu za to, že o této stránce jsem do dnešního dne neměl ani potuchy a dokonce ji ani nehledal přes vyhledávač. Ale co už, každý je jen člověk (snad) :)

 3. Nedávno jsem navštívil steine pyramide je to kousek za Zwettlem!U Gmündu to nehledejte!Na pyramidy u nás moc nevěřím ty fotky vypadaj jako skály.

  • Lokalitu keltské pyramidy jsem upravil, aby ji někdo nehledal přímo u Gmündu, ale u nedaleké (je to opravdu jen pár kilometrů) obce Zwettl. I tak děkuji za upřesnění. Co se týče pyramid u nás, většina toho (pokud jste navštívil českou webovou stránku, kterou zmiňuji v článku), tak se určitě jedná o přírodní útvary, ovšem pod kaplí nedaleko Prahy (hledejte lokalitu Rudná-Dušníky) se nachází útvar, který silně připomíná útvary ze Severní Ameriky (viz Světové pyramidy – jsou něčeho důkazem?, 3. část) a je pravděpodobné, že zde kdysi stála, nebo možná stále ještě stojí pod nánosem zeminy pyramida. Archeologické vykopávky se zde ale zatím neprováděli, nebo jsem o nich doposud neslyšel…

   • Kostel Sv.Jiří – Na Homoli
    Vystavěn v pseudorománském slohu 1904-1910 na místě barokního. Mohyla podle pověsti nasypaná na hrob saského náčelníka Heriberta nebo Hericha ve 12.stol.

    To je ten útvar?

    • Ano, tohle je jeden z útvarů, který je spojován na našem území s pyramidami. V tomto případě dokonce až tak (v okolí se nacházejí další „homole“, a vzdušnou čarou mají svírat dokonalý trojúhelník). Jedna z mála vykopávek zde odhalila mnoho starobylých rituálních předmětů nebo koňských ostatků, a to dokonce staré až 4000 let! Dodnes se stále vedou spory o to, zda jde o jakýsi pozůstatek pyramidy (třeba keltské), nebo „jen“ mohyla pouze velmi náhodně se podobající se tvaru pyramidy. Útvar homole v Rudné-Dušníkách (u Prahy) s kostelem sv. Jiří tak obklopuje více otázek, než odpovědí.

     • No kostelík je to pěknej, ale v téměř havarijním stavu!Podle mého názoru kořeny velkých stromů prorůstaj mezi kameny a narušují tak statiku zdí kostela.Jen by to chtělo zjistit jak velké kameny tam jsou použity.Když si naši předkové dvakrát tam dovolili něco postavit.Asi se tam dobře modlilo, protože o kousek dál stojí hodně podobnej se hřbitovem.Pod steine pyramide naměřil udajně psychotronik křížení nějakých siločar.

     • V okolí má opravdu být hned několik podobných „mohyl“. A co se týče kostela, tam je opravdu škoda, že se v tomto směru nic nepodniká. Zda je problém jen ve financích, nebo tomu někdo brání i z jiných důvodů, to se můžeme jen domnívat. Pokusy o povolení pro archeologické činnosti existují a v době, kdy toto píšu, již třeba někdo povolení dostal, spíš si ale myslím, že ne. A co se týče oněch siločar, či jinak geopatogenních zón či geopatogenních linií (názvů to má více), tak zajímavostí je, že snad všechny starodávné archeologické naleziště, ale i jiná velmi stará místa, vykazují právě … dobrá, nebudu mluvit o teoretické zemské energii (tedy siločarách)… vykazují jakousi energii, která jinde není tak vysoká. Ale proč zrovna na těchto místech? Náhoda? Nebo snad naši dávní předkové dobře věděli, kde mají tyto stavby stavět, právě kvůli této zvláštní energii? A k čemu je vůbec prospěšná tato energie? Celá Česká republika, a prakticky i celá Evropa (nejvíce Anglie a Francie) je takovýmito místy doslova protkána! Vypadá to, že jako moderní lidstvo jsme ztratili schopnost vnímat přírodní jevy. Otázkou teď je, zda už napořád, nebo jsme ji jen potlačili na „vypnutou úroveň.“ A ještě lepší otázkou asi je, zda je vůbec dobré zbavit se takovéto schopnosti, když, a to si přiznejme, jsme stále závislí svými životy na přírodě. Neodloučili jsme se od ní až moc? Může to pro nás znamenat nějaký problém? Či jinak, už jsme překročili onu hranici, odkud už není návratu zpět?
      No, vidím, že jsem se zase dostal někam jinam, než jsem chtěl, i tak ale děkuji za poznatky a pokud jsem správně pochopil z vašich reakcí, tak jste na daném místě přímo byl, což vítám :)

Napsat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Log Out / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Log Out / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Log Out / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Log Out / Změnit )

Připojování k %s